CENIK


CENIK marketinških storitev
Cena oblikovalske ure znaša 25 EUR in ne vključuje DDV.

 

1.Paket: Smile 1

Je namenjen oblikovanju enostavnih oglaševalskih izdelkov do največ osem ur. V to skupino uvrščamo vabila, čestitke, vizitke, dopise,mape, letake, ipd.


Cena paketa 100€2.Paket: Smile 2

Je namenjen oblikovanju enostavnih oglaševalskih izdelkov z več oglaševalskih elementov ali besedila do največ šestnajst ur. V to skupino uvrščamo plakate, zloženke, prospekte, oglase, ipd.


Cena paketa 300€3.Paket: Smile 3

Je namenjen oblikovanju zahtevnejših oglaševalskih izdelkov z več oglaševalskih elementov ali besedila do največ štiriindvajset ur. V to skupino uvrščamo plakate, zloženke, prospekte, oglase, kataloge,brošure,biltene, ipd.


Cena paketa 500€4.Paket: Smile 4

Je namenjen oblikovanju zahtevnejših oglaševalskih izdelkov z več oglaševalskih elementov ali besedila do največ štirideset ur. V to skupino uvrščamo oglase, kataloge,brošure,biltene, personalizirane koledarje, revije, časopise,ipd.


Cena paketa 1.000€5.Paket: Smile 5

Je namenjen oblikovanju zahtevnejših oglaševalskih izdelkov z več oglaševalskih elementov ali besedila več kot štirideset ur. V to skupino uvrščamo kataloge,biltene, personalizirane koledarje, revije, časopise, diplome, knjige, ipd.

Cena paketa v okviru individualnega dogovora


Na željo stranke poskrbimo tudi za tisk in distribucijo marketinškega projekta, kar ni vkljuženo v ceno oblikovanja.
Vse cene so brez DDV in so zgolj okvirne. 

CENIK knjigovodskih in računovodskih storitev

 


1.Paket: Happy 1

Je namenjen samostojnim podjetnikom, društvom, mikro potjetjem z letnim prometom do 40.000€ in zaposleno do največ eno osebo. Paket zajema do 30 poslovnih dogodkov mesečno


Cena paketa mesečno 60,00€2.Paket: Happy 2

Je namenjen samostojnim podjetnikom, društvom, mikro in malim potjetjem z majhnim obsegom poslovanja, z letnim prometom do 120.000€ in zaposleni do največ dve osebi. Paket zajema do 50 poslovnih dogodkov mesečno


Cena paketa mesečno 120,00€3.Paket: Happy 3

Je namenjen samostojnim podjetnikom, obrtnikom, večjim društvom, potjetjem z večjim obsegom poslovanja, z letnim prometom do 160.000€ in zaposlenimi do največ tri osebe. Paket zajema do 100 poslovnih dogodkov mesečno


Cena paketa mesečno 180,00€4.Paket: Happy 4

Je namenjen samostojnim podjetnikom, obrtnikom, potjetjem z večjim obsegom poslovanja, z letnim prometom do 220.000€ in zaposlenimi do največ štiri osebe. Paket zajema do 150 poslovnih dogodkov mesečno


Cena paketa mesečno 260,00€5.Paket: Happy 5

Je namenjen samostojnim podjetnikom, obrtnikom, potjetjem z večjim obsegom poslovanja, z letnim prometom do 330.000€ in zaposlenimi do največ devet oseb. Paket zajema do 250 poslovnih dogodkov mesečno


Cena paketa mesečno 450,00€6.Paket: Happy 6

Je namenjen samostojnim podjetnikom, obrtnikom, potjetjem z večjim obsegom poslovanja, z letnim prometom nad 330.000€ do 1.000.000€ in zaposlenimi deset in več oseb. Paket zajema celotno knjigovodsko in računovodsko servisiranje.


Cena paketa mesečno 900,00€
Letno poslovanje s prometom več kot 1.000.000€ dogovorimo pogodbo individualno.
V vseh paketih so vključene izdelave zaključnih letnih izkazov poslovanja!
Vse cene so brez DDV in so zgolj okvirne.


 

Paketi vsebujejo:
- vodenje glavne knjige in enostavnega knjigovodstva
- vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev (doma,tujina)
- vodenje analitike osnovnih sredstev
- vodenje plačilnega prometa preko transakcijskih računov in blagajne
- vodenje evidenc, plačil in obračuna DDV
- s paketom določenih pavšalno obračunanih poslovnih dogodkov mesečno
- s paketom določen obračun plač zaposlenih
- poročanje ustreznim inštitucijam
- sestavljanje in izdelava zaključnih izkazov poslovanja


Vsem našim strankam nudimo popust pri koriščenju marketinških in knjigovodsko računovodskih storitev od 5% do največ 20% - Happy smile.