RAČUNOVODSTVO IN KNJIGOVODSTVO PO MERI

V časih, ko nam delo narekuje življenje in je štiriindvajset ur prekratkih za prodor na tržišče, ko vam zmanjkuje časa za sebe, domače, prijatelje, nastopimo mi!

Naše osnovno vodilo je stranki ponuditi celovito finančno storitev, ki je več kot samo računovodstvo. Dnevno si prizadevamo, da pridobimo in vzdržujemo strankino zaupanje in zadovoljstvo. Da bi zagotovili kvalitetne strokovne storitve v stalno spreminjajočem se okolju smo vpeljali številne učinkovite in uspešne sisteme računovodenja in hkrati naredili storitve prijazne strankam.

Nudimo vam računovodjo, ki bo skrbel za vaše račune in vam pomagal upravljati z vašimi financami.
Poleg finančno računovodskega svetovanja in servisiranja pa vam nudimo tudi celovito marketinško svetovanje in predstavitev vaše dejavnosti.

Naše storitve opravljamo s polno odgovornostjo, kakovostno in v dogovorjenih rokih glede na zahteve lasnikov in v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in drugo veljavno zakonodajo. Smo problemsko naravnani, kar pomeni, da prisluhnemo stranki o njenih najbolj kompleksnih izzivih in ostalih poslovnih operacijah.1.Paket: Happy 1
2.Paket: Happy 2
3.Paket: Happy 3
4.Paket: Happy 4
5.Paket: Happy 5
6.Paket: Happy 6

Naročniku je vsak trenutek na voljo informacija o odprtih postavkah kupcev in dobaviteljev, naročnik je mesečno obveščen o rezultatih poslovanja, spremembah računovodstva in financ.
Skrbimo, da so pravočasno oddana vsa poročila ustreznim inštitucijam (DURS, Ajpes, Banka Slovenije, itd.)
Individualno rešujemo in svetujemo v primeru morebitnih nepravilnosti in pomanjkljivosti pri finančno računovodskem poslovanju.

Na željo in zahtevo naročnika opravljamo knjigovodske in računovodske storitve na sedežu pravne osebe oziroma podjetja ali v naši pisarni na daljavo.

Opravimo pa tudi posamezna računovodska in davčna opravila.: izdelava poslovnega načrta, obračunavanje in izračun plač, vodenje registra osnovnih sredstev, vodenje in izdelava knjig prejetih in izdanih faktur in s tem povezanega obračuna davka na dodano vrednost(DDV), letni popis sredstev in obveznosti, letna in medletna računovodska poročila in drugo.

Za opravljanje storitev dogovorimo pogodbo z vključenim paketom ali podrobneje določimo vsebino dela in odgovornosti obeh strank. 


  

 

 CENIK PAKETOV